Przygotowanie firmy produkcyjnej do robotyzacji

Karina Szewczyk, specjalista ds. robotyzacji produkcji, ASTOR sp. z o.o.

Robotyzacja produkcji i procesów staje się kluczowym elementem podnoszenia wydajności i efektywności zakładów produkcyjnych.
Ze względu na konieczność angażowania znacznego kapitału, takie inwestycje powinny być dobrze przygotowane zarówno z perspektywy technicznej jak i biznesowej. Celem warsztatu będzie przedstawienie i dyskusja nt. dobrych praktyk w przygotowaniu zakładu produkcyjnego do robotyzacji.