Jan MIKOŁUSZKO

Przewodniczący Rady Nadzorczej Unibep SA.
Jedna z najważniejszych postaci branży budowlanej ostatnich 20 lat w Polsce.

Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Białostockiej. W trakcie kariery zawodowej kierował spółkami Unibud, Budimex Unibud i był wiceprezesem spółki Budimex Dromex. Od 2003 roku przez jedenaście lat – prezes i główny akcjonariusz spółki budowlanej Unibep SA w Bielsku Podlaskim. Od czerwca 2014 roku przewodniczący rady nadzorczej Unibep S.A.

Działalność spółki opiera się na pięciu dobrze umiejscowionych na rynkach biznesach: budownictwo kubaturowe w Polsce oraz na rynkach wschodnich (Rosja i Białoruś) i zachodnich (Niemcy); fabryka domów modułowych w Bielsku Podlaskim i ich eksport do Norwegii oraz innych państw skandynawskich; deweloperka mieszkaniowa na rynku warszawskim i poznańskim oraz budownictwo drogowe i mostowe głównie na rynku północno – wschodniej Polski.

Jan Mikołuszko był wielokrotnie doceniany i nagradzany przez różne gremia, jest m.in. Honorowym Ambasadorem Województwa Podlaskiego, Menedżerem 10-lecia województwa podlaskiego. W roku 2015 założył stowarzyszenie Polski Klaster Eksporterów Budownictwa – jest to inicjatywa, która ma na celu wspieranie i współpracę firm z polskim kapitałem na rynkach zagranicznych. Do stowarzyszenia należy już niemal 20 firm z całej Polski.

Prywatnie – społecznik i wielki kibic.