Jak wejść w rzeczywistość 4.0, aby uniknąć SPAZM-u

Wiesław Grabowski, Szkoła Zarządzania Zmianą

1) Sztandarowe cele szkolenia

Rzeczywistość 4.0 to zmiany, które dotykają wszystkich, to nowa rzeczywistość wspomagana technologią, która niektórzy nazywają Światem SPAM’u. Jesteś liderem lub agentem zmiany i dążysz do uzyskania przewagi dzięki współpracy? Wchodzenie w ten „Nowy wspaniały świat” rzeczywistości 4.0 będzie prostsze dzięki udziałowi w warsztacie w czasie którego uzyskasz wiedzę i umiejętności:

  • Rozpoznawania przejawów SPAM’u w Twoim otoczeniu biznesowym
  • radzenia sobie z reakcjami ludzi na wprowadzane przez Ciebie zmiany – model SPAZM ( na podstawie SCARF D.Rock)
  • angażowania interesariuszy we wprowadzaną zmianę

2) Do kogo kierowane jest szkolenie

Liderzy i agenci zmian, którzy inicjują lub wdrażają zmiany.

3) korzyści dla uczestników szkolenia

Dzięki warsztatowi uczestnicy, liderzy i agenci zmian będą w stanie lepiej planować i wdrażać zmiany uwzględniając potencjalne reakcje ludzi na proponowane inicjatywy. Uzyskają narzędzia i modele umożliwiające angażowanie ludzi we współpracę w czasie wdrożenie, których stosowanie w praktyce umożliwi wykorzystanie pełnego potencjału zespołów i może przynieść znaczącą przewagę konkurencyjną.