Kongres Liderów Zmian

O Kongresie

Liderzy Zmian!

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w organizowanym przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku w dniach 20-21 kwietnia 2018 r. III Kongresie Liderów Zmian. Było to spotkanie profesjonalistów, którzy w toku eksperckiej dyskusji dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z zainteresowanymi problematyką Kongresu przedstawicielami życia gospodarczego kraju i regionu.

III Kongres Liderów Zmian w liczbach
– Ponad 300 Liderów Zmian
30 ekspertów
9 profesjonalnych warsztatów i jeden sztandarowy cel – upowszechnianie wiedzy dotyczącej źródeł zmian w gospodarce, mechanizmów ich adaptacji w organizacjach oraz roli, jaką w tym procesie odgrywa Lider.

„Przewaga dzięki współpracy – wyzwania Gospodarki 4.0” to hasło przewodnie tegorocznego Kongresu.

Ponad 300 uczestników, głównie z województwa podlaskiego, ale także z województw: warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego, potwierdza trafność inicjatywy zorganizowania Kongresu. Jest to równocześnie dobre uzasadnienie dla podjęcia przygotowań do kolejnej jego edycji.

Cieszymy się, że nasza inicjatywa spotkała się w regionie z dużym zainteresowaniem i wsparciem nie tylko środowiska gospodarczego.

Sztandarowym celem Kongresu Liderów Zmian jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej źródeł zmian w gospodarce, mechanizmów ich adaptacji w organizacjach oraz roli, jaką w tym procesie odgrywa Lider. Ambicją organizatorów jest zainspirowanie uczestników wydarzenia do poszukiwania nowych kompetencji oraz stworzenie przestrzeni wymiany doświadczeń i promocji dobrych praktyk w zakresie radzenia sobie ze zmianą w zmieniających się realiach życia gospodarczego i społecznego.

III Kongres Liderów Zmian

Technologia tworzy nowe możliwości rozwoju, ale równocześnie kreuje nowe standardy ich wykorzystania. Obok wiedzy technologicznej i czynników materialnych widoczna jest rosnąca rola kompetencji „miękkich” oraz potrzeba wewnątrz- i międzysektorowej elastycznej współpracy. Spełnienie tych standardów uprawdopodabnia rynkowe powodzenie, oszczędność czasu czy wzrost efektywności. Oddziałuje też na bezpieczeństwo, które aktualnie wymaga rozpoznania nowych zagrożeń i dopasowania sposobów ich eliminacji.

Prezentacji głównych wyzwań, przed jakimi stoją przedsiębiorcy, naukowcy czy przedstawiciele władz dokonanali wybitni eksperci reprezentujący partnerów merytorycznych wydarzenia. W tym roku, wraz z organizatorami, wydarzenie kreowali INICJATYWA DLA POLSKIEGO PRZEMYSŁU 4.0, wiodąca firma doradcza PwC, oraz technologiczny lider Samsung Polska. Założenia oraz standard Gospodarki 4.0 zaprezentował Andrzej Soldaty – promotor trendu i animator aktywności projektującej zmiany. Wyzwania i kluczowe kompetencje menadżera Gospodarki 4.0 scharakteryzowali przedstawiciele firmy ASTOR zaś warunki dialogu międzypokoleniowego przedstawił ekspert ds. komunikacji Tomasz Kammel. Współpraca w modelu Triple Helix stanowiła przedmiot wystąpienia specjalistów PwC. Elementem dopełniającym, te rosnące w randze wydarzenie o ogólnopolskim zasięgu, była prezentacja narzędzi menedżera, niezbędnych do funkcjonowania w omawianych wcześniej warunkach oraz tych, które sprawdzają się we współpracy w modelu potrójnej helisy. Gości Kongresu zaprasiliśmy do dyskusji na temat szans i zagrożeń jakie niesie rosnący udział rozwiązań angażujących sztuczną inteligencję w zarządzanie przedsiębiorstwem.  Partner technologiczny Kongresu, firma SAMSUNG, zaprezentował najnowsze rozwiązania dla biznesu.

Zgodnie z dobrym zwyczajem lat ubiegłych w drugim dniu Kongresu zorganizowaliśmy cykl praktycznych warsztatów kształtujących wiedzę i umiejętności, najbardziej pożądanych kompetencji menadżera Gospodarki 4.0.

Zrealizowane dotychczas trzy edycje Kongresu Liderów Zmian cieszyły się dużym zainteresowaniem środowisk biznesowych. W każdej z nich uczestniczyło ponad 300 przedsiębiorców, liderów podlaskiej gospodarki, oraz menedżerów z wielu firm i instytucji. Zdobyte doświadczenie pozwala stwierdzić, że ranga poruszanych zagadnień, a także ekspercki poziom prezentowanych treści powodują, że Kongres ma bardzo istotny wpływ na przyjmowane przez przedsiębiorstwa koncepcje rozwoju kapitału ludzkiego.

Do zobaczenia na IV Kongresie Liderów Zmian!

Uzyskaj praktyczną wiedzę na temat skutecznego zarządzania zmianą

Poznaj najlepsze praktyki we współpracy na linii biznes, nauka, administracja

Poświęć chwilę na refleksję nad swoją przyszłością, talentami
i procesem zmian w Twoim życiu!

Poznaj postawy, wzorce myślenia i zachowań Liderów Zmian!

Poznaj sztandarowe założenia Gospodarki 4.0

Dowiedz się jakie są metodologie wprowadzania zmian w przedsiębiorstwie!

Poznaj narzędzia menadżerów nowej ery

Spotkaj, posłuchaj, poznaj i porozmawiaj z Liderami Zmian!

EKSPERCI W ZAKRESIE ZMIAN

PODSUMOWANIE POPRZEDNICH EDYCJI KONGRESU LIDERÓW ZMIAN

HARMONOGRAM

Ramowy program Kongresu *

PRZEWAGA DZIĘKI WSPÓŁPRACY – WYZWANIA GOSPODARKI 4.0
Białystok, 20-21.04.2018

Dzień I – 20.04.2018 – piątek

08.00 – 09.00  Rejestracja uczestników
09.00 – 09.05  Otwarcie Kongresu – Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku
09.05 – 09.20  Wystąpienia gości i partnerów Kongresu
09.30 – 09.40  Przedstawienie idei kongresu

Sesja I. Zrozumieć świat – warunki gospodarki 4.0

09.40 – 10.00  Budowanie relacji i współpracy w biznesieMarek Kłoczko, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, Dyrektor Generalny.
10.00 – 10.30  Polska Platforma Przemysłu 4.0Andrzej Soldaty, Lider projektu „Platforma Przemysłu Przyszłości”
10.30 – 10.50  Najlepsze przykłady współpracy na linii biznes, nauka, administracja publiczna – rola samorządówZuzanna Bartczak, Menedżer PwC oraz Paweł Oleszczuk, Starszy Konsultant w PwC
10.50 – 11.00  Region w warunkach gospodarki 4.0 – dobra praktyka
11.00 – 11.30  przerwa kawowa

Sesja II. Nadążyć za nowym – kompetencje przyszłości

11.30 – 11.50  Zrozumieć współczesnego klientaMaciej Kroenke, Dyrektor PwC
11.50 – 12.10  Inżynier 4.0. Czy jesteś gotowy na zmiany?Jarosław Gracel, Członek Zarządu Operacyjnego, Dyrektor ds. Przemysłu 4.0, ASTOR sp. z o.o.
12.10 – 12.50  Komunikacja międzypokoleniowaTomasz Kammel, dziennikarz, trener wystąpień publicznych
12.50 – 13.00  Kompetencje przyszłości w regionie – dobra praktyka
13.00 – 13.40  lunch

Sesja III. Narzędzia menedżerów nowej ery

13.40 – 13.55  Samsung Knox – narzędzie menedżera 4.0Mariusz Gąsiorek-Tatarski,  Senior Trainer B2B Mobile IM DivisionSamsung Polska
13.55 – 14.35  Skuteczny lider – im więcej technologii, tym więcej budowania relacji i współpracy w biznesieNikolay Kirov, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju – Kozminski Executive Business School- Akademia Leona Koźmińskiego
14.35 – 14.50  Czy sztuczna inteligencja będzie lepszym szefem, niż Ty?Aleksander Fafuła, Menedżer PwC
14.50 – 15.00  Narzędzia menedżerów nowej ery w regionie – dobra praktyka
15.00 – 16.00  Panel ekspertów: Przyszłość gospodarki – technologia czy ludzie?
Moderator: Sebastian Rynkiewicz – Koordynator Klastra Obróbki Metali 

Dzień II – 21.04.2018 – sobota

WARSZTATY

09:00 – 12:00 Przygotowanie firmy produkcyjnej do robotyzacjiKarina Szewczyk, specjalista ds. robotyzacji produkcji, ASTOR sp. z o.o.
[ WIĘCEJ O WARSZTACIE ]

09:00 – 12:00 Innowacja – ciężka praca czy chwila olśnienia?Marta Marczak, Dyrektor PwC
[ WIĘCEJ O WARSZTACIE ]

09:00 – 12:00 Samsung Knox – jak wykorzystywać narzędzia menedżera 4.0Karol Grabarczyk Paweł Śniecikowski, ekspert Samsung Polska
[ WIĘCEJ O WARSZTACIE ]

09:00 – 12:00 Innowacja pracownicza Beata Cichocka-Tylman, Dyrektor PwC
[ WIĘCEJ O WARSZTACIE ]

09:00 – 12:00 Jak wdrażać zmiany w erze Przemysłu 4.0.Andrzej Krótki, Instytut Doskonalenia Produkcji
[ WIĘCEJ O WARSZTACIE ]

09:00 – 12:00 Jak wejść w rzeczywistość 4.0, aby uniknąć SPAZM-uWiesław Grabowski, Szkoła Zarządzania Zmianą
[ WIĘCEJ O WARSZTACIE ]

09:00 – 12:00 Przewaga dzięki współpracyPiotr Pilipczuk, Prezes Values Team, Executive Coach ICC
[ WIĘCEJ O WARSZTACIE ]

09:00 – 12:00 Workforce of the future, czyli kadry przyszłości i zmieniająca się rola HR – Agnieszka Batkiewicz oraz Karolina Tuzinek, PwC.
[ WIĘCEJ O WARSZTACIE ]

12:30 – 15:30 Interaktywna prezentacja systemu Aksony służącego do kreatywnego rozwiązywania problemów i tworzenia innowacji. – Kamil Bazyluk – CEO Aksony, CTO Shookai
[ WIĘCEJ O WARSZTACIE ]

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie.

Zarezerwuj swoje miejsce

Twoja inwestycja

235 zł

Lokalizacja

Białystok, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania

Data

20 i 21 kwietnia 2018

W cenie

bilet na kongres* lunch, przerwa kawowa (20 kwietnia)

* część prelekcyjna (20 kwietnia 2018 r.) i jedno z wybranych szkoleń (21 kwietnia 2018 r.);
przy wyborze szkoleń obowiązuje kolejność zgłoszeń. Wybierz szkolenie, w którym chcesz uczestniczyć drugiego dnia.
Informacje w sprawie wystawienia faktury: Agnieszka Kopeć, e-mail: agnieszka.kopec@wsfiz.edu.pl
Opłaty za Kongres można wnosić na konto bankowe:
19 1240 5211 1111 0000 4929 0899 (proszę dopisać imię, nazwisko uczestnika oraz wybrane szkolenie z dnia drugiego)
bądź za pomocą modułu sprzedażowego:

Sprzedaż biletów rusza 21 marca 2016 r.

Dzień pierwszy (prelekcje)
+ dzień drugi (szkolenie):

PRZYGOTOWANIE FIRMY PRODUKCYJNEJ DO ROBOTYZACJI

Dzień pierwszy (prelekcje)
+ dzień drugi (szkolenie):

INNOWACJA – CIĘŻKA PRACA CZY CHWILA OLŚNIENIA?

Dzień pierwszy (prelekcje)
+ dzień drugi (szkolenie):

SAMSUNG KNOX – JAK WYKORZYSTYWAĆ NARZĘDZIA MENEDŻERA 4.0

Dzień pierwszy (prelekcje)
+ dzień drugi (szkolenie):

INNOWACJA PRACOWNICZA

Dzień pierwszy (prelekcje)
+ dzień drugi (szkolenie):

JAK WDRAŻAĆ ZMIANY W ERZE PRZEMYSŁU 4.0.

Dzień pierwszy (prelekcje)
+ dzień drugi (szkolenie):

JAK WEJŚĆ W RZECZYWISTOŚĆ 4.0 ABY UNIKNĄĆ SPAZM-U

Dzień pierwszy (prelekcje)
+ dzień drugi (szkolenie):

PRZEWAGA DZIĘKI WSPÓŁPRACY

Dzień pierwszy (prelekcje)
+ dzień drugi (szkolenie):

WORKFORCE OF THE FUTURE, CZYLI KADRY PRZYSZŁOŚCI I ZMIENIAJĄCA SIĘ ROLA HR

W związku z dużym zainteresowaniem rejestracją na nasze warsztaty,
postanowiliśmy uruchomić dodatkowy dziewiąty warsztat.
Zapraszamy do rejestracji.

Dzień pierwszy (prelekcje)
+ dzień drugi (szkolenie):

INTERAKTYWNA PREZENTACJA SYSTEMU AKSONY SŁUŻĄCEGO DO KREATYWNEGO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW I TWORZENIA INNOWACJI.

ORGANIZATOR

WSPÓŁORGANIZATORZY

iph
r
Klaster Obróbki Metali

PATRONI HONOROWI

Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii
Województwo Podlaskie
Honorowy Patronat Marszałka Województwa Podlaskiego
Białystok

PARTNER STRATEGICZNY

Podlaskie

PARTNER MERYTORYCZNY

pwc

PARTNERZY NAUKOWI

Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Politechnika Białostocka

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI

Samsung_Logo_Wordmark_RGB
ASTOR-claim-pl-hw-norm-vertical

SPONSORZY

Promotech
Samasz
Malaw
Benmar

Mlekovita
aksony
d-tech
chm
Goldenmark
Hotel Podlasie

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

Fundacja Technotalenty
SilverFox.pl Agencja Reklamowa Białystok
Wschodni Klastr Budowlany
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Nadzwyczajnie
Izba Coachingu
Crew 4 You
Imperium Group

PATRONI MEDIALNI

Radio Białystok
TVP Białystok
transmitujemy
Poranny.pl
OZEON
Podlaski Manager
Kurier Poranny

Gdzie zjeść, gdzie przenocować?

lipcowy-ogrod

RESTAURACJA LIPCOWY OGRÓD
Odkryj prawdziwy smak Podlasia

…delikatny śledź w kurkach na przystawkę, soczyste Carpaccio z jelenia lub słynne pierogi z mięsem z żubra i świeżutki sernik z gorącymi konfiturami… W Lipcowym Ogrodzie najlepsza kuchnia myśliwska rozkwita w oryginalnych aranżacjach, którymi Gość może delektować się w jednej z pięciu sal o wyjątkowym klimacie. W Restauracji organizowane są eleganckie bankiety, eventy biznesowe, uroczystości rodzinne i niezwykłe wesela, a ofertę uzupełnia profesjonalny catering oraz obsługa imprez na najwyższym poziomie.

KONTAKT

ul. 42 Pułku Piechoty 6
Białystok

RECEPCJA: +48 85 67 56 600
RESTAURACJA: +48 85 67 56 620
www.lipcowyogrod.pl

Hotel Podlasie

HOTEL PODLASIE
Witaj po stronie przyjemnego wypoczynku

Wygodna lokalizacja blisko tras wyjazdowych pozwoli Gościom szybko dotrzeć do hotelu oraz w kilka minut do centrum. W Hotelu Podlasie czekają na Gości 84 pokoje, w tym rodzinne typu studio, eleganckie apartamenty, przytulne „jedynki” oraz komfortowe pokoje dwuosobowe. W cenę pokoju wliczone jest pyszne śniadanie w formie bufetu szwedzkiego oraz monitorowany parking. Zapewnione są ponadto liczne udogodnienia dla dzieci, szybki Internet Wi-Fi oraz wszystko, od czego zależy przyjemny wypoczynek.

KONTAKT

ul. 42 Pułku Piechoty 6
Białystok

+48 85 67 56 600
+48 85 67 56 601
www.hotelpodlasie.pl

Miejsce i kontakt

ZNAJDŹ NAS LUB SKONTAKUJ SIĘ

Lokalizacja

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
ul. Ciepła 40
15-472 Białystok

Polityka prywatności

Kliknij w link poniżej, aby zapoznać się z polityką prywatności oraz regulaminem korzystania z usług:POLITYKA PRYWATNOŚCI

ORGANIZATOR KONGRESU

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku WSFiZ od 1993 r. kształci liderów biznesu. Jest najstarszą uczelnią niepubliczną w regionie oraz jedną z najstarszych w Polsce.Oferuje zróżnicowaną strukturę kształcenia z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, humanistycznych i technicznych. Oferta edukacyjna obejmuje studia I stopnia (licencjackie) na kierunkach: zarządzanie, finanse i rachunkowość, ekonomia, budownictwo i studia II stopnia (magisterskie) na kierunkach: zarządzanie, finanse i rachunkowość oraz szereg specjalności przypisanych do poszczególnych kierunków.W ramach programu Erasmus+ najlepsi studenci mogą odbywać część studiów na uczelniach zagranicznych. Wzbogaceniem oferty dydaktycznej są wykłady w języku angielskim. Spełnia to oczekiwania studentów polskich, a jednocześnie umożliwia uczelni przyjmowanie studentów z zagranicy. W WSFiZ studiują studenci z Turcji, Indii, Rosji, Białorusi, Ukrainy i Kazachstanu.Ważnym uzupełnieniem działalności edukacyjnej jest szeroka gama tematyczna studiów podyplomowych, MBA i kursów dokształcających.

Więcej na www.WSFiZ.edu.pl

25

LAT NA RYNKU

23 500

ABSOLWENTÓW

43

UCZELNIE PARTNERSKIE

27

SPECJALNOŚCI